Conform de wet en ons privacy statement heeft u de volgende rechten:

  • altijd recht op inzage en/of wijzigen van uw gegevens
  • recht op het wissen van uw gegevens, tenzij de wet dit verbiedt
  • recht op bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens
  • recht op overdracht van gegevens
  • recht op intrekken toestemming verwerken gegevens

 In onderstaand formulier kunt u ons informeren over welk recht u wilt uitoefenen.

Ik wil graag de volgende mededeling doen inzake mijn rechten: